Kodeks Postępowania

Opinie w sieci stały się niezastąpionym źródłem informacji dla hotelarzy, jak również integralną częścią systemów zarządzania jakością hotelu. Recenzje mają także istotny wpływ na potencjalnych gości i ich decyzje dotyczące rezerwacji.

Customer Alliance pomaga hotelom, dotrzeć do opinii i komentarzy gości, aktywnie i systematycznie publikować opinie w witrynie hotelu. Kodeks postępowania Customer Alliance i jego hoteli partnerskich służy jako przewodnik, do zrównoważonego osiągnięcia tych celów.

W pełni popieramy …

… systematyczne ankietowanie wszystkich gości hotelowych po wyjeździe.
… opinie wystawione przez rzeczywistych gości.
… publikację opinii (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych).
… politykę zero tolerancji wobec manipulowania ocenami.
… zachowaniu anonimowości gości.
… przestrzeganie wszystkich norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych.
… kompleksową analizę reklamacji.
… uczciwe i przejrzyste rozpatrywanie opinii.
… bezpośrednią integrację opinii ze stroną internetową hotelu, owocującą zwiększeniem liczby bezpośrednich rezerwacji.

Jesteśmy absolutnie przeciwko …

… wszelkim manipulacjom i fałszowaniu opinii.
… kupowaniu lub zamawianiu opinii.
… fałszywym rekomendacjom.
… nielegalnym, zniesławiającym lub obraźliwym opiniom.
… próbom wymuszenia przez gości.
… transferom lub sprzedaży opinii.