artykuły

Od RevPAR do TRevPAR – jak opłacalny jest twój hotel?

Pochodzenie RevPAR (Revenue per Available Room)

 

Hotel jest jak żywy organizm. W szybko zmieniającej się branży hotelarskiej podaż i popyt mogą się zmienić o 180 stopni dosłownie z dnia na dzień. Dlatego na przestrzeni ostatnich kilku dekad zarządzanie przychodami hotelu stało się bardziej skomplikowane.

Rzućmy okiem na trzy główne kluczowe wskaźniki wydajności wykorzystywane do mierzenia sukcesu ekonomicznego hotelu.

  • Średnia dzienna (ADR): średni dzienny dochód z zajmowanego pokoju.
  • Obłożenie: odsetek zajętych jednostek wynajmu hotelu w danym czasie (mierzony w %).

W przeszłości wiele hoteli uznawało wysokie obłożenia oraz wysokie stawki za podstawowe cele biznesowe. Skupiając się na nich, często ignorowano inne ważne aspekty wpływające na wyniki ekonomiczne.
To dlatego jakiś czas temu, wprowadzono nową koncepcję w sferze zarządzania przychodami hotelu.

  • RevPAR: prawdopodobnie najważniejsza wartość przy obliczaniu wydajności finansowej hotelu. Dostarcza informacji dotyczących przychodu na jeden dostępny pokój w postaci relacji bieżących stawek do obłożenia.

 

Pobierz artykuł teraz lub zachowaj do przeczytania później:Przykłady obliczeń RevPAR

 

Generalnie istnieją dwa sposoby obliczania RevPAR hotelu. Klasycznym podejściem jest pomnożenie średniej dziennej (ADR) przez obłożenie.

ADR x obłożenie

Alternatywnie, ten sam wynik można uzyskać dzieląc:

łączne przychody w danym okresie
/
liczbę dostępnych pokoi w tym samym okresie

 

Zróbmy więc trochę matematyki:

 

W naszym przypadku bierzemy hotel ze 100 pokojami, z których 60 jest sprzedawanych w danym dniu, generując całkowity dochód w wysokości 4200 €.

Poprzez podzielenie łącznych przychodów przez liczbę sprzedanych pokoi (4200 / 60), otrzymujemy wartość 70€ jako średnią stawkę dzienną. Tymczasem obłożenie wynosi 60 % (60/100 zajętych pokoi).

W oparciu o pierwszy (70€ * 0,6) lub drugi wzór obliczeniowy (4200€ / 100), dochodzimy do wyniku RevPAR 42€.

 

Ograniczenia RevPAR

 

W obecnym Hotel Revenue Management, RevPAR jest uważana za najbardziej dokładną wartość, która pokazuje wydajność hotelu. Jest także używany do porównania wyników ekonomicznych hoteli.
Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej, istnieją pewne ograniczenia.

Rzućmy okiem na dwa proste przypadki:

Hotel z 50 pokojami

  • sprzedaje 50 pokoi za 20€ każdy
  • sprzedaje 5 pokoi za 200€ każdy

 

W obu przypadkach hotel generuje przychód w wysokości 1000€ przy jednoczesnym zachowaniu RevPAR 20€.
Czy jeśli RevPAR pozostaje ten sam oznacza to, że hotel będzie miał ten sam dochód operacyjny netto (NOI) w obu przypadkach?

Nie! Niestety tradycyjne wyliczenia RevPAR nie uwzględniają kosztów zajmowanego pokoju lub dodatkowych przychodów z każdego pokoju, który jest sprzedawany.

Z tego powodu, RevPAR nadal nie jest idealnym wskaźnikiem sukcesu ekonomicznego hotelu.

 

Ewolucja RevPAR

 

Dlatego też, odnoszący sukcesy menedżerowie tacy jak Ira Vouk – wiceprezes i współzałożyciel iRates – wprowadzili pojęcie skorygowanego przychodu na jeden dostępny pokój (ARPAR), nazywane także całkowitym przychodem na jeden dostępny pokój (TRevPAR)..

Przyjrzyjmy się bliżej obydwu pojęciom:

TRevPAR oddaje całkowity przychód z nieruchomości. W związku z tym będzie on zawierał pełną konsumpcję (bar, room service, śniadania, itp). W skrócie, wskaźnik podsumowuje wszystkie składniki przychodów generowanych przez hotel pod kątem rentowności całego przedsiębiorstwa.

TRevPAR = dochody ogółem / liczba dostępnych pokoi

Niestety, TRevPAR nie uwzględnia czynników kosztowych i nie bierze pod uwagę frekwencji. Te wartości są istotne, by w pełni zrozumieć efektywność hotelu.

Z kolei, wzór ARPAR wprowadzony przez Ira Vouk “wyraźnie odzwierciedla wynik netto”. Istnieją różne sposoby wykonywania odpowiednich obliczeń, a sama formuła jest rozszerzalna. W tym artykule chcemy jednak przede wszystkim podkreślić, że wskaźnik RevPAR sam w sobie nie wystarcza, aby uzyskać pełny obraz.

Dlatego też trzymamy się najprostszego wzoru obliczenia ARPAR:

 

ARPAR = (ADR – koszty zmienne zajmowanych pokoi + dodatkowy dochód z zajmowanych pokoi) х obłożenie

 

Wróćmy i zastosujmy tę formułę do naszego przykładowego hotelu:

 

Hotel z 50 pokojami

  • sprzedaje 50 pokoi za 20€ każdy
  • sprzedaje 5 pokoi za 200€ każdy

 

Jak pamiętamy RevPAR w obydwu przypadkach wyniósł 20€.
A jak wygląda ARPAR?

W naszym scenariuszu zakładamy:

  • koszty zmienne zajmowanego pokoju = 10€

i

  • dodatkowy przychód z zajmowanego pokoju = 5€

Przypadek 1:

(20€ – 10€ + 5€) * 1 = 15€

Przypadek 2:

(200€ – 10€ + 5€) * 0,1 = 19,5€

Na tym konkretnym przykładzie, łatwo jest stwierdzić, że druga sytuacja jest bardziej opłacalna dla hotelu. Oczywiście jest to tylko przykład. Wyniki obliczeń ARPAR będą się różnić w zależności od faktycznych kosztów zmiennych na zajmowanym pokoju i dodatkowych dochodów za zajmowane pomieszczenia, które same w sobie mogą być różne dla każdego hotelu. Poza tym stawki prowizji i liczba bezpośrednich rezerwacji mogą istotnie wpłynąć naNOI hotelu.

Oblicz ARPAR teraz!

Customer Alliance oferuje trzy narzędzia, które zostały zaprojektowane w celu poprawienia wszystkich trzech wskaźników:

  • Review Analytics pomaga między innymi pozyskać kolejne opinie i rozpowszechniać je bardziej efektywnie w całej sieci co przyczynia się do zwiększenia obłożenia.

Kilka słów na koniec

Według Roberta Mandelbauma dyrektora Biura Usług Informacyjno Badawczych, w najbliższej przyszłości przewidywana jest niska inflacja. Oznacza to, że wszelkie wzrosty zarówno obłożenia jak i ADR będą napędzać TRevPAR w latach 2015-2016. “Wynikający z tego silny wzrost przychodów w połączeniu z umiarkowanym wzrostem kosztów operacyjnych, zapewni dwucyfrowe zyski w NOI na przestrzeni następnych dwóch lat.”
Podsumowując – zarządzanie przychodami hotelu stało się bardziej skomplikowane niż dawniej. Hotelarze powinni zdawać sobie sprawę z wielu czynników wpływających na wyniki ekonomiczne ich obiektu. Jednocześnie, te same czynniki umożliwiają uzyskanie silnej przewagi nad konkurentami.

Podążaj za tym trendem razem z Customer Alliance! Przeniesiemy Twój hotel na kolejny poziom. Zapytaj o szczegóły:

 

Further reading

Umów bezpłatny trening