artykuły

Wskazówki dotyczące tworzenia skutecznego planu marketinowego hotelu

Dlaczego muszę opracować Plan Marketingowy Hotelu?

Niezależnie od tego czy prowadzisz mały, pojedynczy hotel, hotel średniej wielkości, czy też kierujesz dużą siecią hoteli, czy hotel jest nowym biznesem czy też ma ugruntowaną pozycję, istnieją pewne codzienne wyzwania, z którymi, jako hotelarz, nieuchronnie musisz się mierzyć. Należy do nich wynajmowanie pokojów, spełnianie oczekiwań gości oraz osiągnięcie założeń biznesowych. Takie założenia biznesowe nie powinny być dziełem przypadku lub intuicji. Przeciwnie, plan marketingowy powinien być podstawą działania.
Proces postępowania w tworzeniu strategii marketingowej, jest przedstawiony w tym artykule.

Pobierz teraz albo zachowaj na czytanie poniżejUpewnij się, że Plan Marketingowy Hotelu nie rozrósł się do monstrualnych rozmiarów. Powienin być rzeczowy i skupiać się na najważniejszych elementach. Nie ma sensu, poświęcać wielu godzin pracy, na coś, co na samym końcu zostanie pominięte. Chcąc osiągnąć swoje cele biznesowe, trzeba mieć Plan Marketingowy Hotelu, który można wykorzystać w codziennej działalności. Istnieje kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę podczas tworzenia planu. Chcąc go opracować musisz się skupić i mieć wystarczajaco dużo czasu. Samo stworzenie planu oczywiście nie wystarczy. Plan marketingowy powinien być regularnie aktualizowany (powiedzmy raz w roku) i spójny z ogólną strategią biznesową firmy. Ten krótki artykuł powinien dać Ci przybliżony obraz sposobu tworzenia planu marketingowego hotelu, a ostatecznie posłużyć jako narzędzie do utrzymania pozycji w mocno konkurencyjnej branży hotelarskiej.

Założenia wstępne do Planu Marketingowego Hotelu

W celu określenia dokładnych celów marketingowych, powinieneś mieć jasno określoną strategię biznesową. Chcąc to zrobić, ważne jest, aby popatrzeć na swój hotel z pewnego dystansu i zadać sobie następujące pytania:

 • Kim są nasi goście / nasze grupy docelowe?
 • Dlaczego goście powinni przyjść do nas, zamiast do innych hoteli? Jakie korzyści możemy zaoferować naszym klientom?
 • Kim są nasi konkurenci?
 • W czym się specjalizujemy? Jak wyróżniamy się na tle konkurencji? W jakich dziedzinach jesteśmy lepsi?
 • Jakie są nasze produkty i usługi? Za które z nich otrzymujemy pozytywne lub negatywne opinie?
 • Jakie są słabe strony naszego hotelu?
 • Jaka jest nasza filozofia / nasza wizja?

Musisz umieć przekonująco odpowiedzieć na te pytania. Dopiero wtedy możesz zabrać się za opracowanie dokładnych celów strategii marketingowej i definowanie konkretnych wymagań, które należy spełnić w określonym okresie. Cele te powinny być sformułowane w taki sposób, żeby można było poddać je weryfikacji i kontroli. Może chcesz zwiększyć udział bezpośrednich rezerwacji na swojej stronie o 5% (zapoznaj się z naszą broszurą na ten temat) lub chcesz wzmocnić swoją obecność na portalach społecznościowych (dowiedz się więcej, jak to osiągnąć). Obierając konkretne cele, można z perspektywy czasu ocenić swoją skuteczność. Nie zapomnij określić i uwzględnić w obliczeniach budżetu na działania marketingowe. Na koniec dnia, te środki muszą się zwrócić.

Tworzenie szczegółowych działań marketingowych

Pierwszy ważny krok, to przeprowadzenie analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) i zdefiniowanie strategii biznesowej. Dopiero wtedy możesz przystąpić do pracy nad planem marketingowym swojego hotelu – uwzględniając rozwiązania w następujących kategoriach:

 • Produkt
 • Cena
 • Promocja
 • Miejsce

W tym momencie warto pomyśleć o zrobieniu czegoś na kształ burzy mózgów z pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne działy związane z funkcjonowaniem hotelu. Wysłuchaj opnii wszystkich po kolei, pokaż pełną otwartość i chęć wdrażania nowych pomysłów. Następnie na własną rękę lub z zespołem – dokonaj analizy kosztów i korzyści związanych z wdrożeniem poszczególnych pomysłów. Wybierz te, które najlepiej rokują z punktu widzenia budżetu i pomyśl o włączeniu ich do planu marketingowego hotelu. Poniżej wymieniamy kilka konkretnych przykładów często wybieranych rozwiązań:

 • Logo firmy / wizytówki
 • Bezpośrednia kampania mailingowa / newsletter
 • Obecność na portalach społecznościowych
 • Telemarketing
 • Reklamy w Internecie / SEA

Konkretne działania muszą być precyzyjnie zdefiniowane i osiągalne w określonym przedziale czasowym. Nie wahaj się być ambitnym ale bądź realistą. Często, aby osiągnąć większy cel potrzeba wielu małych kroków. Zawsze należy mieć na uwadze grupę docelową i stworzyć plan działań spójny ze strategią biznesową. Podziel się planem marketingowym hotelu ze wszystkimi pracownikami, dając im do zrozumienia, że są oni częścią tego planu i przyczynią się do jego rozwoju.

Proces ten ma również tę zaletę, że daje różnym działom szansę lepiej zrozumieć pracę kolegów poprzez włączenie wszystkich do ogólnej strategii biznesowej.

Przegląd wyników

Plan Marketingowy Hotelu powinien być Twoim przewodnikiem, wyznaczającym drogę do przyszłości. W związku z tym, musisz stale weryfikować zawarte w nim cele. W szybko zmieniającym się świecie branży hotelarskiej, prawidłowa analiza sytuacji i określane na jej bazie cele, mogą bardzo szybko okazać się całkowicie nieaktualne. Czynniki wewnętrzne rzutujące na hotel i jego działania marketingowe to jedno, ale musimy pamiętać, że działanie hotelu jest ściśle zależne od realiów społecznych, politycznych i gospodarczych. Weryfikowanie swojego planu na bieżąco nie oznacza, że trzeba zatrudnić ekspertów ekonomicznych i politycznych, ale warto zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół i być gotowym, by w razie potrzeby dostosować się do nowych realiów.

Ocena wydajności oferuje cenne wskazówki co do skuteczności i opłacalności Twojej strategii biznesowej i działań marketingowych. Sukces planu marketingowego hotelu, kryje się gdzieś pomiędzy stałą optymalizacją i dostosowywaniem strategii do aktualnych warunków, a konsekwencją we wcielaniu własnych projektów w życie i cierpliwością niezbędną do ujrzenia ich efektów. Dlatego warto regularnie kontrolować wskaźniki sukcesu, patrząc na liczby i statystyki, a także organizując spotkania zespołu. Jest to jedyny skuteczny sposób, aby osiągnąć cele sformułowane w planie marketingowym hotelu.

Kilka słów podsumowania

Plan marketingowy hotelu wspiera Cię i Twój hotel na wiele sposobów. Nie tylko pomoże Ci zdobyć nowych gości i sprawić, że dotychczasowi goście staną sie stałymi klientami. Pomaga również ująć niejasne i nieokreślone cele biznesowe w konkretne ramy i ostatecznie doprowadzić do ich realizacji w toku starannie przemyślanych działań.

Pierwszym, ważnym krokiem do właściwego pozycjonowania hotelu jest opracowanie i sformułowanie ogólnej strategii biznesowej. W odpowiednim czasie, z pomoca starannie dobranych pracowników należy także określić kilka jasnych celów biznesowych, odnośnie których można podjąć odpowiednie działania marketingowe.

Od tego momentu zaczynają się bardziej skomplikowane działania, mające na celu wdrożenie wciąż czysto teoretycznego planu marketingowego hotelu w praktyce. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, a także czujność, włączając strategię w codzienną parktykę operacyjną. Idealnie jest stworzyć wspólnie z pracownikami ich plan działania i dokładnie określić w jaki sposób mają być wdrażane Twoje koncepcje.

Gdy uda Ci się z powodzeniem wdrożyć Plan Marketingowy Hotelu w codzienną rutynę pracy, pamiętaj o wnikliwym obserwowaniu efektów działań marketingowych. Sukces planu marketingowego można ogłosić dopiero wówczas, gdy strategia przyniesie wymierną poprawę, pracownicy wspólnie pracują nad realizacją zadań, a w bilansie pojawi się zysk. Dopóki to nie nastąpi, należy podchodzić do planu krytycznie, nie wahając się formułować nowych wyzwań i elastycznie reagować na zmieniające się okoliczności. Jest to jedyny sposób, aby zagwarantować, że w pełni wykorzystasz potencjał swojego hotelu, obojętnie czy jest to mały hotel, średniej wielkosci placówka, czy też cała wielka sieć.

Further reading