Blog

Customer Alliance | RODO (GDPR) | Informacje

w związku z wejście w życie, 25.05.2018 roku, unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych, znanego szerzej jako RODO (GDPR) , chcielibyśmy poinformować o postępach i zmianach w naszym produkcie oraz zaleceniach dla Państwa.

Podobnie jak w przypadku każdej firmy, która ma kontakt z danymi osobowymi, Customer Alliance ciężko pracuje nad tym, aby zapewnić pełną zgodność systemu z wymogami prawnymi.

Wprowadziliśmy szereg zmian do naszego produktu, aby zapewnić zgodność z RODO (GDPR). Oto zmiany, które wprowadziliśmy:

  1. Zasady usuwania danych osobowych: od teraz możliwe jest automatyczne usuwanie w Państwa profilu danych gości/klientów po określonym czasie. Po ustawieniu tej opcji dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, zostaną automatycznie usunięte, ale sama treść opinii napisanych przez te osoby – pozostanie. Opinie te będą zanonimizowane.
  2. Usunięcie danych recenzentów: Zgodnie z RODO (GDPR) jesteśmy zobowiązani do usunięcia nazwisk/imion/nicków osób, które zostawiły opinie na portalach zewnętrznych. Teraz możesz zobaczyć nazwiska recenzenta wyłącznie u źródła, tzn. klikając link oryginalny recenzji, który przekieruje do portalu zewnętrznego, z które pochodzi ta opinia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z dodatkowym kliknięciem.
  3. Zaktualizowana umowa powierzenia danych osobowych i polityka prywatności: Zaktualizowaliśmy naszą umowę dotyczącą przetwarzania danych zgodnie z wymogami RODO (GDPR) . Nasza nowa polityka prywatności wejdzie w życie wkrótce.
  4. Audyt zgodności z RODO: Przeprowadziliśmy zewnętrzny audyt dot. ochrony danych, aby zapewnić, że wszystkie nasze procesy, dane i narzędzia są zgodne z RODO (GDPR).
  5. Wewnętrzna polityka prywatności: AWszyscy pracownicy Customer Alliance przeczytali i podpisali naszą zaktualizowaną wewnętrzną politykę prywatności, która zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa i określa najlepsze praktyki postępowania z danymi osobowymi.
  6. Certyfikowany inspektor ochrony danych TÜV: mamy pełnomocnika ds. ochrony danych: Hansa-Christiana Widegreena, który współpracuje z Customer Alliance od marca 2018 roku. Nasz pełnomocnik posiada certyfikat TÜV i pomaga nam dostosować się do wszystkich zmian wynikających z RODO (GDPR) . Mamy również wewnętrznego koordynatora ds. ochrony danych – Franziskę Freitag. Obie wymienione osoby dostępna są pod adresem: dataprotection@customer-alliance.com
  7. Podwójne potwierdzenie subskrypcji: Dzbieranie adresów e-mail osób zainteresowanych subskrypcją newslettera, będzie możliwe tylko po zakończeniu przez daną osobę podwójnego procesu rejestracji.

Co zmieni się w najbliższym czasie?

  1. Test penetracyjny: przeprowadzimy wewnętrzny i zewnętrzny test penetracyjny, który polega na kontrolowanym ataku na nasz system. Celem takiego testu jest ocena bieżącego stanu bezpieczeństwa systemu i odporności na próby przełamania zabezpieczeń.
  2. Przekazanie informacji do organu nadzorującego: 25 maja poinformujemy organ nadzoru ochrony danych o naszym nowym pełnomocniku ds. ochrony danych i zasadach.

Ponieważ Niemcy (gdzie znajduje się siedziba Customer Alliance) mają jedne z najbardziej restrykcyjnych wymogów w zakresie ochrony danych w UE w odniesieniu do przedsiębiorstw, zawsze byliśmy dobrze przygotowani na nadchodzące zmiany wynikające z RODO (GDPR).

Nasze rekomendacje dla Państwa
Ponieważ nie możemy udzielać porad prawnych dotyczących tego, jaki środek należy podjąć w odniesieniu do RODO (GDPR) , zalecamy zapoznanie się z wymogami określonymi przez Komisję Europejską i zasięgnięcie porady inspektora ochrony danych lub prawnika, jeśli uważają Państwo, że jest to konieczne.

W związku z przekazywaniem danych osobowych do Customer Alliance za pośrednictwem naszego systemu, zgodnie z prawem wymagane jest, aby każdy klient wypełnił Umowę Powierzenia Przetwarzania Danych.

Prosimy o wypełnienie tej Umowy przed 25 maja 2018 r., aby mieć pewność, że przestrzegają Państwo wymagań RODO (GDPR).

Prosimy o zalogowanie się i potwierdzenie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych.

Pozdrawiam,
Torsten Sabel (COO)