Blog

Komentowanie opinii na portalach zewnętrznych w Twoim Przeglądzie

Nieustannie podkreślamy, jak ważne jest komentowanie opinii, aby utrzymywać dobrą reputację w internecie. Komentowanie pokazuje Twoje zazngażowanie w działania mające na celu maksymalizację zadowolenia gości. W Przeglądzie rozszerzyliśmy funkcję komentowania opinii z portali zewnętrznych dodając możliwość kopiowania i wklejania treści.

Użytkownik będzie mógł skopiować komentarz, np. z szablonu lub innego miejsca, do schowka (tj. dokładnie tak, jakbyś kliknął prawym przyciskiem myszy i wybrał opcję “Kopiuj” na swoim komputerze), następnie w nowej karcie otworzy się odpowiedni portal i będzie można wkleić komentarz. Dodajemy szablony i wersje robocze dla wszystkich portali. Wystarczy wybrać z szablonu zawartość, którą chcesz umieścić, a następnie użyć funkcji Kopiuj i przekieruj.

Kiedy komentarze pojawiają się w moim przeglądzie?

W przeciwieństwie do opinii Customer Alliance, komentarze skopiowane i opublikowane na zewnętrznym portalu mogą wymagać czasu na wyświetlenie w przeglądzie. Dzieje się tak, gdy portal ocenia treść komentarza przed opublikowaniem lub stosuje jakiegokolwiek okresu oczekiwania przed publikacją. Trudno określić czas ich opublikowania, ale raz opublikowany, pojawia się w Twoim przeglądzie opinii w ciągu 24 godzin.

Należy pamiętać, że to od portalu zależy czy Twój komentarz zostanie opublikowany. Więcej informacji znajdziesz w Zakładce Regulamin na stronie danego potralu.

Jak to działa

Aby komentować opinie na portalu zewnętrznym, wykonaj następujące kroki:
customer-alliance-product-news-comment-external-portals

  1. Z przeglądu kliknij przycisk “Komentarz”, tak jak podczas opinii Customer Alliance
  2. Wybierz komentarz z dostępnych szablonów lub przygotuj zupełnie nowy komentarz
  3. Kliknij przycisk “Kopiuj i przekieruj”
  4. Portal zewnętrzny otworzy się w nowej karcie, komentarz skopiuje do schowka. Zostawienie komentarza może wymagać zalogowania się (w zależności od portalu).
  5. Wklej komentarz w opinii na portalu zewnętrznym

Zaloguj się i wypróbuj!

Kelli McBride

Kelli Hinteregger

Product Manager