Blog

Pozostaw wewnętrzną notatkę do opinii.

Wielu hotelarzy otrzymuje opinie od gości, które wymagają komunikacji wewnętrznej. Na przykład w przypadku negatywnej opinii chciałbyś przekazać swojemu zespołowi przydatne informacje lub wyjaśnić, jak przebiega proces komunikacji z gościem i czy problem został rozwiązany. Zwykle w wielu hotelach odbywa się to za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale jest to czasochłonny i niewygodny proces.

Aby udostępnić współpracownikom ważne informacje dotyczące opinii, Customer Alliance umożliwia teraz pozostawienie notatek wewnętrznych. Jak doszło do problemu i którzy pracownicy są zaangażowani w jego rozwiązanie? Czy konieczne są dalsze kroki? W polu Notatka możesz dodać wszystkie przydatne myśli.

Wyjaśnimy teraz szczegółowo, jakie zalety oferuje ta nowa funkcjonalność i jak najlepiej z niej korzystać.

Jakie są zalety notatek wewnętrznych?

Dzięki nowej funkcjonalności pozostawiania wewnętrznych notatek do opinii możesz zaoszczędzić dużo czasu, który będziesz mógł przeznaczyć na inne zadania. Pomyśl o wszystkich wiadomościach, które kiedyś wysyłałeś do współpracowników, aby wyjaśnić: jak przebiegała komunikacja z gościem, czy sprawa została rozwiązana w satysfakcjonujący sposób lub jakie dalsze kroki były podjęte. Odtąd możesz zbierać wszystkie te informacje w wewnętrznej notatce, aby jeszcze skuteczniej komunikować się ze swoim zespołem. Ponadto wszystkie ważne informacje umieszczone w polu Notatki będą mogły być przeglądane przez wszystkich użytkowników w tym samym czasie bez obawy na ich utratę.

A czy znasz już nasz Moduł zadań? Możesz go użyć, aby przypisać zadania do wykonania konkretnemu pracownikowi i bezpośrednio zainicjować odpowiednie działania.
Jak to działa? Pracownicy otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem o tym, co należy zrobić. Klikając w pole Wyświetl zadanie będą w stanie od razu sprawdzić tą czynności w systemie i zająć się jej realizacją.

Jak korzystać z nowej funkcjonalności?

Możesz skorzystać z nowej funkcjonalności natychmiast! W zakładce Przegląd / Opinie pod opiniami zobaczysz pasek z takimi elementami jak: Przetłumacz”, „Komentarz”, „Prześlij dalej” i „Notatka”. Kliknij na „Notatka” i otworzy się pole tekstowe, w którym będziesz mógł zostawić swoje komentarze na temat konkretnej opinii. Wszyscy inni użytkownicy będą mieli do tego pola dostęp, jak i również będą w stanie dodawać dalsze komentarze do pozostawionych notatek.

Mamy nadzieję, że podoba Ci się ta innowacja i że pozwoli Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu!

Umów bezpłatny trening