Blog

Ustaw cele, aby lepiej oceniać swoją skuteczność

Niezależnie od tego czy zarządzasz siecią hoteli, czy prowadzisz niezależny biznes, prawdopodobnie wyznaczasz cele kwartalne lub roczne, które Twoja firma powinna osiągnąć. Może nawet dotyczyły one reputacji online, a konkretnie średniej oceny, którą chciałbyś osiągnąć na wybranych portalach? Podczas opracowywania nowego Dashbordu szukaliśmy sposobu na dostarczenie Ci w Twoim profilu funkcjonalności, która w łatwy sposób pozwoli na określenie Twoich celów

.

Przedstawiamy funkcjonalność: Targets.

Cele można ustawić na poziomie indywidualnym lub sieciowym i można je ustawić dla Twojego obiektu lub całej ich sieci oraz dla konkretnych portali . Analiza tego, w jaki sposób Twoja firma realizuje się w odniesieniu do rocznego lub kwartalnego celu, staje się dzięki temu bardziej przejrzysta. Możesz ustawić cele dla średniej oceny i współczynnika komentarzy dla wszystkich Twoich opinii lub tylko pochodzących z konkretnego portalu.

W swoim przeglądzie realizacji celów możesz zobaczyć, które obszary nie spełniają Twoich założeń, a następnie poprawić sytuację. Możesz również dostosować ustawienia dystrybucji tak, aby osiągnąć swoje cele, zanim upływnie wyznaczony czas. Jest to możliwe ponieważ dostęp do wszystkich tych funkcji masz w jednym profilu!

Kolejny etap uproszczania i konsolidowania wszystkich funkcjonalności w jednym profilu.

Stwórz, zarządzaj i osiągaj swoje cele związane z zarządzaniem reputacją poprzez ustawiania w Twoich profilu.

Sprawdź!

Ustaw cele dla wszystkich portali w jednym koncie </​​p>

Zarządzaj nim na poziomie sieci obiektów


Zaloguj się, aby to sprawdzić!

Kelli McBride

Kelli Hinteregger

Product Manager