Blog

Porównanie rankingu na portalu TripAdvisor w czasie dla Ciebie i Twoich konkurentów.

W branży turystycznej TripAdvisor jest jednym z portali o największym znaczeniu dla Twojej reputacji i znaczącym wpływie na postrzeganie Twojego obiektu przez podróżujących . Niezależnie od tego czy prowadzisz hotel, spa, restaurację, czy jesteś organizatorem wycieczek, chcesz być na pierwszych stronach listy TripAdvisor, ponieważ zapewnia to lepszą widoczność Twojego biznesu. Z tego powodu ranking na serwisie TripAdvisor ma ogromne znaczenie, a wiedza na temat pozycji w rankingu Twoich konkurentów – jeszcze większe.

W związku z tym rozszerzyliśmy naszą sekcję dotyczącą konkurencji tak, aby uwzględnić analizę rankingu w odniesieniu do Twoich konkurentów. Możesz przeglądać rankingi: Twój i konkurentów równolegle w widoku tabeli lub wykresu, aby przeprowadzić analizę w czasie.

Zaloguj się, aby zobaczyć, jak to wygląda.

Nie masz jeszcze dodanych konkurentów w profilu? Skontaktuj się z Działem Wsparcia Klienta już dziś i zacznij jeszcze lepiej analizować swoją reputację online.

Dowiedz się więcej o rankingu portalu TripAdvisor tutaj.

Kelli McBride

Kelli Hinteregger

Product Manager